Architektonický ateliér

Dlhodobo spolupracujeme s naším dcérskym ateliérom Architekti Šebo Lichý.

Zotierame hranice medzi architektom a klientom. Snažíme sa vtiahnuť klienta permanentnou diskusiou do procesu tvorby. Klient je naším partnerom na dialóg, a nie niekým, komu diktujeme, čo sa mu má páčiť a ako má žiť. Architekt nemá patent na rozum a ani na krásu. Nevnucujeme preto klientovi našu estetiku.

V každom klientovi hľadáme niečo osobité, individuálne, čo sa prejavuje v jeho životnom štýle a čo potom my pretavíme do architektúry.

Nemáme špecifický rukopis, čo považujeme za našu prednosť. Zahraničnými vzormi sa inšpirujeme, ale nekopírujeme ich. Architektúra nesmie byť rutinná, uniformná a ani globalizovaná. Dôkladná analýza miesta, rešpektovanie Génia loci. Každý pozemok je niečím špecifický. Architektúra musí ťažiť z jeho silných stránok, a naopak eliminovať jeho negatíva.

Hľadáme inovatívne riešenia. Snažíme sa na veci pozerať bez predsudkov. To je cesta k tomu, aby naša architektúra bola pravdivá, odzrkadľovala skutočný život a nebola len ilúziou. Architektúra je vzrušujúca hra, ktorá nás baví.

www.sebolichy.sk

Ochrana osobných údajov

 

© Copyright ITB, Mickiewiczova 9 , 811 07 Bratislava | created by 2CREATE advertising

Facebook Instagram Linkedin Youtube