Ži s ITB

Dokončená hrubá stavba v Čerešniach - čo to vlastne znamená?

Novinka

28.09.2017


O tom, že výstavba v Čerešniach napreduje, niet žiadnych pochýb. Každodenné úsilie na stavenisku prinieslo ovocie a my sa môžeme pochváliť tým, že sme dokončili hrubú stavbu. Zaujíma vás, čo to vlastne znamená? Vďaka rozhovoru s našimi kolegami zo stavby prinášame detailné informácie pre záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť, čo obnáša realizovanie hrubej stavby.

Štandardne sa na stavbách  začína s terénnymi úpravami, čo znamená úpravu pozemku pred samotnou realizáciou stavby. Nasleduje zakladanie, ktoré zahŕňa výkopové práce, zabezpečenie stavebnej jamy a realizácia základov stavby. Potom sa začne hrubá stavba,  čo tvorí budovanie stien, stĺpov a stropov zo železobetónu, vyviaže sa betonárska oceľ podľa projektovej dokumentácie statiky. Následne sa kladie konštrukcia debnenia, zaleje sa betónom, ten sa nechá vytvrdnúť podľa technologického postupu. Keď je betón dostatočne stvrdnutý, tak sa oddební. Celý proces kontroluje technický dozor investora, ktorý dohliada na správne vyviazanie betonárskej ocele, kvalitu betónu, technologický postup a kontroluje samotný vizuál konštrukcií. Každá stena sa kontroluje a realizuje individuálne. Do procesu hrubej stavby patrí taktiež osadenie prefabrikovaných schodísk a výťahových šácht. Zrealizovaním najvyššieho bodu stavby je ukončená hrubá stavba. Za toto miesto sa považuje strop najvyššieho podlažia z celého objektu, kde sa podľa tradícií umiestňuje tzv. „Glajcha“- stromček.

Následne po ukončení hrubej stavby pokračuje proces realizácie tzv. vodotesného strešného plášťa. To sa vykoná izoláciou striech tepelnými a hydroizolačnými vrstvami. V ďalšom kroku sa pokračuje s osádzaním okien. Potom nasleduje postavenie lešenia a realizácia fasády kontaktným zateplovacím systémom. Zároveň sa začína v stúpačkach s hlavnými rozvodmi- zdravotechnikou (vodoinštalácie, kanalizácie), vzduchotechnikou, elektroinštaláciou silnoprúdu a slaboprúdu. S rovnakými rozvodmi sa pokračuje v jednotlivých bytoch podľa štandardov projektu, prípadne podľa schválených klientskych požiadaviek. Začínajú sa tiež budovať vonkajšie inžinierske siete, vonkajšia kanalizácia, vonkajší vodovod a elektrorozvody.
V tomto štádiu sa momentálne nachádzame na stavbe v projekte Čerešne. V najbližšom období nasleduje v Čerešniach realizácia omietok a podláh v bytoch a spoločných priestoroch. Sledujte aktuálne novinky aj na Facebooku projektu. 

Ochrana osobných údajov

Nastavenia cookies

Zásady používania cookies

© Copyright ITB, Mickiewiczova 9 , 811 07 Bratislava | created by 2CREATE advertising

Facebook Instagram Linkedin Youtube