Ži s ITB

Staviame projekt Gansberg Koliba

Článok

27.02.2018


Objekty nového obytného komplexu Gansberg Koliba sa nám vynárajú zo zeme. Na ploche pozemku s rozlohou 6500 m2 vyrastá komplex troch nízkopodlažných bytových domov obklopených unikátne veľkou plochou vyčlenenou pre zeleň a komunitné aktivity. Zastavaná plocha z celku predstavuje len 2000 m2, ostatná časť pozemku korešponduje s pôvodným životom Koliby a zachová veľkorysé plochy zelene aj po dostavbe obytných komplexov.
 
Výstavba projektu Gansberg Koliba sa začala už pred pár mesiacmi, pozrite si video z jej zahájenia z konca roka 2017. Stavebných prác sa zhostila renomovaná spoločnosť ISE s.r.o. s ktorou má ITB Development dlhodobo dobré skúsenosti. Zaujímavý a stavebne náročnejší projekt si žiada odborníkov v každej časti realizácie a spolupráca s ISE s.r.o. je zatiaľ plynulá a bezproblémová.

Svahovitý terén pozemku, na ktorom vzniká komplex troch nízkopodlažných bytových domov bol podrobený hydrogeologickému prieskumu, ktorý odhalil zloženie podložia a následne sa začalo so zemnými prácami, prípravou na zakladanie stavby a izoláciou voči vode a vlhkosti. Aby bolo možné stavať tri objekty súčasne, výškovo sa oddeľujú a zabezpečujú pomocou torkrétových stien. Z hľadiska svahovitého terénu sú stavebné práce náročnejšie, čo však neovplyvnilo časový harmonogram stavebných prác.

V uplynulom období prebehlo zakladanie objektov. Stavba je zložitá z geologického hľadiska, preto sa pristúpilo ku kombinácii plošných aj hĺbkových, pilótových základov. Na základovej doske a pilótach postupne vyrastajú stavebné prvky, ktoré pomaly odhaľujú budúci tvar budov. Na objektoch A a C vznikajú železobetónové steny a stropné konštrukcie. Postupne sa bude prechádzať na nadzemné podlažia, takže už čoskoro budeme môcť vidieť časť stavby v reálnych obrysoch budúceho obytného komplexu Gansberg Koliba.

Ochrana osobných údajov

© Copyright ITB, Mickiewiczova 9 , 811 07 Bratislava | created by 2CREATE advertising

Facebook Instagram Linkedin Youtube