Ži s ITB

Študentská súťaž – vytvorte s nami Čerešne!

Novinka

31.03.2016 | ITB


Architektonická kancelária Architekti Šebo Lichý v spolupráci s developerskou spoločnosťou ITB Development a.s. vyhlasuje verejnú súťaž pre študentov a doktorandov českých a slovenských vysokých škôl pôsobiacich v oblasti architektúry, stavebníctva, dizajnu a drevostavieb a ponúka im možnosť priamo sa zapojiť do procesu projektovania bytového komplexu v bratislavskej Dúbravke.

Pre súťažiacich sú pripravené zaujímavé finančné odmeny a mediálne zviditeľnenie ich talentu v renomovaných médiách. Víťaz prvého miesta dostane navyše možnosť platenej stáže priamo v ateliéri a bude sa tak môcť podieľať na realizácii vlastného návrhu. Je to jedinečná možnosť  získať cenné skúsenosti pre svoj ďalší profesijný rast spolu s odporúčacím listom.

Študenti majú za úlohu spracovať čo najzaujímavejší architektonický a konštrukčne jednoducho realizovateľný návrh voľno časového exteriérového pavilónu, ktorý musí byť využiteľný pre celú komunitu bytového komplexu Čerešne. Dominantným prvkom pavilónu by mali byť ikony Čerešní, ktoré budú predstavovať hlavný poznávací znak celého komplexu. Cieľom súťaže je podporiť talentovaných študentov, dať im možnosť prepojiť školskú teóriu s praxou a poskytnúť im náhľad do reálneho pracovného prostredia zabehnutej architektonickej kancelárie.

Študenti sa môžu do súťaže registrovať zaslaním emailu s kontaktnými údajmi na adresu sutaz@itb.sk. Odovzdanie súťažných materiálov bude možné do 2.5.2016 do 12:00 a následne po tomto termíne odborná porota určí víťazné riešenia. Viac informácií o súťaži, podklady a pravidlá na stiahnutie nájdete na stránke súťaže www.ceresne.sk/sutaz

Ochrana osobných údajov

Nastavenia cookies

Zásady používania cookies

© Copyright ITB, Mickiewiczova 9 , 811 07 Bratislava | created by 2CREATE advertising

Facebook Instagram Linkedin Youtube