Ži s ITB

Tvoríme komunitné bývanie cez moderovaný co-housing

Novinka

16.08.2017


Susedia zároveň priateľmi? Spoločný piknik, grilovanie, bylinky z verejnej záhradky? Skupinové hry, cvičenie, športy, venčenie domácich miláčikov a bezpečné hranie sa detí na kolektívnych dvoroch? Dokonca sledovanie filmov, či organizované oslavy. Vzhľad interiéru a exteriéru môže byť formovaný vašimi predstavami. Bývanie sa stáva životným štýlom.

Pilierom modelu založenom na komunitnom bývaní je mikro občianska spoločnosť vyznávajúca rovnaké hodnoty. Ide o zdieľanie, spoluprácu, kreativitu, vzťahy, často ekologický prístup, harmóniu medzi súkromím a účasťou v spoločenstve. Charakteristickým sú intenzívne susedské vzťahy a množstvo spoločných priestorov.

Tzv. Roseto efekt podporuje tento prístup. Hovorí o talianskej skupine zo šesťdesiatych rokov žijúcej v USA, ktorá napriek nie ideálnemu stravovaniu a životnému prostrediu zaznamenávala výrazne nižšie percentá srdcovo-cievnych ochorení, takmer nulovú kriminalitu a nízku potrebu sociálnej pomoci. Štúdie dokázali, že pozitívny vplyv na spomínané oblasti malo fungovanie účastníkov v úzkej komunite.

Mnohokrát sa na vytvorenie komunitného bývania aplikuje najskôr koncept „co-housing“, vychádzajúci zo spojenia budúcich obyvateľov domu alebo obytného komplexu. Tí sa združia už počas plánovania a výstavby. „Co-housing“ je populárny v Škandinávii, USA, Nemecku, Rakúsku a iných krajinách. Zahraničné skúsenosti nám ukázali, čo komunitné bývanie prináša a preto ho radi implementujeme v našich projektoch. Verejné plochy navrhujeme nielen pre jednoduchý presun a parkovanie áut, odohráva sa tam oveľa viac. Na našich dvoroch v projekte Čerešne sú široké možnosti pre trávenie voľného času v komunite, s rodinou, priateľmi a susedmi. Máme tam tiež spoločnú klubovňu na sledovanie filmov, hry, oslavy, alebo stretnutia. V MAMAPAPA budeme okrem iného realizovať spoločnú strešnú terasu pre obyvateľov s krásnym výhľadom. Tá bude miestom, kde sa môžu odohrávať rôzne oddychové aktivity.

Náš prístup je špecifický v tom, že klienti sú našimi partnermi pri vytváraní svojho bývania. Hoci si ho netvoria sami v celom rozsahu, my im pomáhame poskytovaním základných nástrojov. Potom majú možnosť veľkej miery vstupovania, v štádiách v ktorých to projekt dovoľuje. Flexibilita v interiéri a exteriéri je systém, ktorý vytvárame a ten sa prispôsobuje užívateľovi prakticky aj vzhľadom. Je to niečo medzi „developmentom“ a „co-housingom“. V našom ponímaní sa jedná o moderovaný „co-housing“, ktorý pre vás s radosťou komponujeme.

Ochrana osobných údajov

Nastavenia cookies

Zásady používania cookies

© Copyright ITB, Mickiewiczova 9 , 811 07 Bratislava | created by 2CREATE advertising

Facebook Instagram Linkedin Youtube